TECNA Balanceophæng


”Al henvendelse vedr. balanceophæng, kontakt Ole Frederiksen; DT Import, på tlf. 92 82 38 00”
 
Danotec Import er importør og forhandler af hele det store sortiment af TECNA® balanceophæng fra 0,2 til 180 kg. Når du skal vælge, hvilken type balanceophæng, du skal anskaffe, er der nogle meget vigtige punkter, du skal være opmærksom på! 
 
For det første skal balanceophængets bæreevne ligge indenfor vægten på det emne, hvortil du skal bruge balanceophænget. 
 
Det næste er længden på wiren. 
 
Gruppen af balanceophæng art. 9346-9350 kan leveres som standard med 2500 mm wire og 4500 mm wire. (Art. 9346D-9350D).
 
Alle TECNA® balanceophæng er konstrueret således, at når emnet monteres, vil wiren blive trukket ud af balanceblokken og herefter finde den position, som vægten på emnet bestemmer.
 
Monterer du eksempelvis et emne på 10 kg i balanceophæng art. 9345, vil udtrækket på wiren være kortere, end hvis emnet vejede 14 kg.
Balanceophængene kan kun i begrænset omfang justeres efter emnets vægt. Hvis du ved opstramning af fjederen forøger vægten ud over den maksimale vægtgrænse på emnet, strammes fjerderen så meget i balanceblokken, at wirens længde forkortes.

Det samme gør sig gældende, hvis du løsner fjederen til mindre end balanceophængets minimumslast. Da vil funktionen ophøre, og sikkerhedsfunktionen vil blokere balanceophænget. 

Det er altså ikke muligt at have balance i emnet over hele længden på wiren. Derfor er det alene montørens opgave at beregne monteringshøjden af balanceophænget ud fra arbejdsopgaven og emnets vægt.

Der er ingen standardhøjder for montering af balanceophæng. Monteringshøjden er individuel afhængig af last og wirelængde.

Danotec Import påtager sig intet ansvar for balanceophængets anvendelighed, hvor ovenstående ikke er efterkommet.
Danotec Import
Smedeland 2      DK-2600 Glostrup      Tlf. +45 97 21 38 00    Fax +45 97 21 03 01     E-mail til Danotec Import
S
ervicecenter Vest, v/ V. Løwener A/S, Niels Bohrs Vej 31, 8660 Stilling, Skanderborg